• Basisverzekering zorgverzekering

 • Iedereen van achttien jaar en ouder moet een basisverzekering afsluiten. Deze verzekering dekt de kosten voor medische behandelingen. In de wet is vastgelegd om welke zorg het precies gaat. We noemen de basisverzekering ook wel zorgverzekering.

 • KENMERKEN

 • Met de basisverzekering ben je onder andere verzekerd voor geneeskundige zorg. Bijvoorbeeld zorg door huisartsen, geneesmiddelen, medisch specialisten, verloskundigen en verblijf in het ziekenhuis. Verzekeraars zijn verplicht je te accepteren als je een basisverzekering wilt afsluiten. Wel is het slim eerst goed te vergelijken, bijvoorbeeld omdat de premie verschillend is. Ook moet je kiezen voor het type polis:

  • Naturapolis: daarmee kun je naar alle zorgaanbieders waarmee je zorgverzekeraar een contract heeft. De verzekeraar betaalt de rekeningen ook rechtstreeks aan de zorgverlener. Soms kun je wel naar een andere zorgaanbieder, maar dan moet je mogelijk een deel van de kosten zelf betalen.

  • Restitutiepolis: een restitutieverzekering is een vorm van een zorgverzekering. Kort gezegd: je mag zelf bij deze verzekering kiezen naar welke zorgaanbieder (bijvoorbeeld een ziekenhuis) je gaat. De restitutieverzekering is daarmee het tegenovergestelde van de naturaverzekering. Daarbij bepaalt de verzekeraar naar welke zorgaanbieder(s) je gaat.

 • LET OP

 • Overleg altijd voor je operatie of behandeling met je zorgverzekeraar. Je krijgt namelijk niet áltijd alle kosten vergoed. Zo maken verzekeraars bij een restitutieverzekering het voorbehoud dat er sprake moet zijn van ‘een marktconform tarief’. Dat is voor een gewone behandeling in een gewoon ziekenhuis meestal geen probleem, maar het is wel goed om dit van tevoren zeker te weten. Zo kom je achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan.

  • Een restitutiepolis is vaak duurder dan een naturapolis. Dat komt doordat de verzekeraar bij een restitutiepolis meer administratie moet bijhouden. Bovendien missen verzekeraars dan de voordelen van grootschalige inkoop. Er bestaan overigens ook combinaties van de typen polissen.

  • Je hebt op de basisverzekering een verplicht eigen risico. Vanaf 2018 is dat 385 euro. Een deel van de zorgkosten valt daaronder: dat betekent dat je de eerste 385 euro zelf betaalt voordat de verzekeraar de kosten voor je vergoedt.

  • Je kunt zelf een basisverzekering afsluiten, maar ook deelnemen aan een collectief contract. Meestal bespaar je dan zo’n zeven tot tien procent op de premie. Je kunt op veel manieren deelnemen aan collectieve contracten. Bijvoorbeeld via je werkgever of de sport- of studentenvereniging.

 • Iedere Nederlander van achttien jaar en ouder moet een basisverzekering hebben. Daarnaast kun je vrijwillig een aanvullende verzekering afsluiten. Die verzekering dekt kosten die de basisverzekering niet of niet helemaal vergoedt.

 • KENMERKEN

 • De basisverzekering dekt een vast pakket aan zorg – dat is in de wet vastgelegd. Voor behandelingen buiten dat vaste pakket kun je een aanvullende verzekering afsluiten. Er zijn veel verschillende aanvullende verzekeringen. Zo zijn er aanvullingen speciaal voor studenten of jongeren.

 • VOOR WIE EN WAAROM?

 • Een aanvullende zorgverzekering is bedoeld voor mensen die prijs stellen op bijzondere behandelingen, bijvoorbeeld een medische check of sportmedisch advies. Ook voor mensen met een bril of contactlenzen kan een aanvullende verzekering nuttig zijn. Die krijg je namelijk niet vergoed met een basisverzekering. Hetzelfde geldt voor alternatieve geneeswijzen of buitenlandvaccinaties.

 • LET OP!

  • Je kunt kiezen uit verschillende aanvullende pakketten. Meestal geldt: hoe uitgebreider, hoe duurder.

  • Ga goed na welke medische behandelingen je graag gedekt wil hebben. En vooral: welke niet. Het is zonde om premie te betalen voor iets waarvan je geen gebruik maakt.

  • De aanvullende verzekering wisselt niet automatisch mee als je voor de basisverzekering naar een andere verzekeraar gaat. Omdat er voor de aanvullende verzekering geen acceptatieplicht geldt, is het verstandig om samen met ons eerst een verzekeraar te zoeken die je accepteert voordat je je oude verzekering opzegt.

 • Iedereen heeft een basisverzekering. Maar daarmee ben je niet verzekerd voor tandartskosten. Je kunt daar een aanvullende verzekering voor afsluiten: de tandartsverzekering.

 • KENMERKEN

 • Met de tandartsverzekering ben je verzekerd voor je bezoekjes aan de tandarts. Bijvoorbeeld de halfjaarlijkse controle, uitleg over poetsen en schoonhouden van je gebit en het verwijderen van tandsteen. Er zijn veel verschillen tussen tandartsverzekeringen. Sommige verzekeraars vergoeden alle kosten die je maakt, ook voor een beugel, kroon of brug. Anderen vergoeden tot een bepaald bedrag. Verder is de verzekering bij sommige verzekeraars onderdeel van een aanvullende zorgverzekering. Bij andere verzekeraars kun je de tandartsverzekering apart afsluiten.

 • VOOR WIE EN WAAROM?

 • De tandartsverzekering is er voor iedereen vanaf achttien jaar. Tot je achttiende ben je namelijk wel via de basisverzekering verzekerd voor de tandarts. Daarna niet meer. Overigens heb je bij ernstige afwijkingen wel altijd recht op tandheelkundige hulp, bijvoorbeeld bij een hazenlip. Heb je een kunstgebit nodig? Dan betaal je 25 procent zelf (wettelijke eigen bijdrage). De rest wordt vergoed, maar daar gaat wel je eigen risico vanaf. Eigen bijdrage betaal je zelf, soms betaalt echter de verzekeraar een deel van de eigen bijdrage (bijv. 75% van de eigen bijdrage), indien dat gedekt is in de aanvullende verzekering (dus de polisvoorwaarden hierop nalezen).

 • LET OP

  • Veel verzekeraars bieden verschillende tandartspakketten aan. De ene vergoedt meer dan de ander. Maar daarvoor betaal je uiteraard ook meer premie. Samen bekijken wij welk pakket het beste bij jou past.

  • De kosten voor de orthodontist worden niet vergoed met basisverzekering. Vaak kun je daarvoor ook een aanvullende verzekering afsluiten.

  • Wil je een uitgebreide tandartsverzekering? Dan kan de verzekeraar vragen om een saneringskaart. Dat is een bewijs dat je gebit in goede staat is.

  • Iedere verzekeraar biedt andere vergoedingen.

 • Moet je in het buitenland naar de dokter? Ook dan vergoedt de zorgverzekeraar een deel van de kosten. Maar niet alles. Daarvoor heb je een aanvullende verzekering nodig.

 • De basisverzekering is verplicht voor iedereen en dekt ook een deel van de zorgkosten in het buitenland. Hoeveel? De vergoeding is gebaseerd op de tarieven die gangbaar zijn in Nederland. Zijn de tarieven in het land waar je bent flink hoger? Dan worden niet alle kosten vergoed. Daarom is het slim een aanvullende verzekering of reisverzekering af te sluiten.

 • Een deel van de zorgkosten die je jaarlijks maakt moet je zelf betalen. Dat noemen we het eigen risico. Er zijn twee soorten eigen risico bij de zorgverzekering: verplicht en vrijwillig.

 • VERPLICHT EIGEN RISICO

 • Bij de basisverzekering is er voor iedereen een verplicht eigen risico. Vanaf 2018 is dat vastgesteld op 385 euro. Dat betekent dat je de eerste 385 euro van je zorgkosten zelf moet betalen. Dat geldt overigens niet voor kosten voor de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en tandheelkunde voor jongeren tot achttien jaar.

 • VRIJWILLIG EIGEN RISICO

 • Je kunt het eigen risico vrijwillig uitbreiden. Je kiest dan bijvoorbeeld voor 885 euro eigen risico in plaats van 385 euro. Je betaalt dan meer zelf als je zorgkosten maakt, maar je maandelijkse premie is lager. Dat kan bijvoorbeeld gunstig zijn als je zelden zorg nodig hebt.

 • Lees meer over de basisverzekering of over een aanvullende verzekering. Op de website van de rijksoverheid kun je veel informatie vinden over de zorgverzekering.

 • Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld omdat je zelf niet voldoende verdient. De hoogte van de toeslag hangt af van hoeveel je verdient.

 • KENMERKEN

 • Zorgtoeslag kun je aanvragen op de speciale website van de de belastingdienst . Dat hoef je maar één keer te doen. Daarna ontvang je de toeslag elk jaar vanzelf weer.

 • VOOR WIE EN WAAROM?

 • Zorgtoeslag is bedoeld voor iedereen met een inkomen dat te laag is om de zorgverzekering te kunnen betalen. De andere voorwaarden:

  • Je bent ouder dan achttien jaar.

  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning.

  • Je hebt een Nederlandse zorgverzekering.

  • In 2024 mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 37.496 per jaar (€ 38.520 in 2023). Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw inkomen in 2024 niet hoger zijn dan € 47.368 per jaar (€ 48.224 in 2023).

  • Op 1 januari 2024 mag u niet meer vermogen hebben dan € 140.213. Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 177.301. In 2023 was dat € 127.582 zonder partner en € 161.329 met partner.

 • Woon je samen? Dan vraag je samen met je partner de toeslag aan. De Belastingdienst noemt je partner dan ook je ‘toeslagpartner’. Maar ook je fiscale partner kan je toeslagpartner zijn. De kenmerken van een toeslagpartner:

  • Jullie hebben in een jaar minimaal zes maanden achter elkaar een gezamenlijk huishouden.

  • Jullie staan in die periode ingeschreven op hetzelfde adres.

  • Jullie zijn allebei meerderjarig. Is je zoon of dochter je toeslagpartner? Dan is de voorwaarde dat jullie aan het begin van het jaar allebei ouder zijn dan 27 jaar.

  • Jullie hebben elkaar aangewezen als fiscale partner en doen samen aangifte inkomstenbelasting.

  Modules