• Beroepsaansprakelijkheids-
  verzekeringen

 • De Verzekeringsxpert is de verzekeringsmakelaar die begrijpt dat vergissingen in elk bedrijf voorkomen. Zo ook bij de uitoefening van jouw beroep. We beseffen dat een claim, terecht of onterecht, forse gevolgen heeft voor jouw cashflow en jouw reputatie. Die gedachte vind jij terug in onze zakelijke verzekeringen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering sluit aan bij jouw vakgebied, dekt de schade bij jouw opdrachtgevers en helpt jou je zakelijke relatie te redden. En een D&O-verzekering (=aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en commissarissen van ondernemingen, Directors & Officers: D&O) beschermt jouw privévermogen tegen claims van derden.

 • Tijdsdruk en complexiteit. Het is dagelijkse kost in ICT-bedrijven. Maar ook een voedingsbodem voor fouten. Gemiste opleverdata en ‘patches’ (software die door de uitgever van software gebruikt wordt om fouten op te lossen of updates uit te voeren). Meestal geen probleem. Maar soms heeft het forse gevolgen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ICT’ers dekt de risico’s af die specifiek gelden voor ondernemers in de informatie- en communicatietechnologie. Van SAP-consultant tot projectmanager. Tegen een uiterst concurrerende premie. Wij adviseren jou graag en regelen het. Zoals jij mag verwachten van een verzekeringsmakelaar die weet wat voor risico’s er spelen in jouw sector.

 • Dit is gedekt

  • Contractbreuk, ongeacht of dit het gevolg is van een fout, inclusief het niet voldoen aan afgesproken specificaties en termijnoverschrijding.

  • Onzorgvuldigheid, bijvoorbeeld door een verkeerd advies of een vergissing tijdens jouw werk.

  • Wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van de bedrijfs-/beroepsactiviteiten.

  • Schending van een geheimhoudings- of privacy plicht.

  • Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data.

  • Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merkenrecht of auteursrecht.

  • Smaad of laster.

  • Jouw eigen honorarium, als jouw opdrachtgever vanwege een claim weigert te betalen.

  • De verzekeraar staat jou bij, waar nodig zelfs met adviezen van de beste gespecialiseerde advocaten. En beperken zelfs jouw eigen reputatieschade.

 • Wij bemiddelen discreet en adequaat in het afsluiten van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven in de sectoren reclame, marketing, communicatie en PR. Met een aanvullende service die past bij de doelgroep.

 • Soms levert een campagne onverwachte resultaten

 • Een gewaagde reclamecampagne. Een eerlijke PR-strategie rond een reorganisatie. Ongeacht wát de opdracht is: reclame- en communicatieprofessionals zoeken soms de grenzen op. Dat is immers hun vak. Met alle brancherisico’s van dien.

 • Dit is gedekt

  • Contractbreuk, ongeacht of dit het gevolg is van een fout.

  • Onzorgvuldigheid, bijvoorbeeld door een verkeerd advies of het geven van een verkeerde voorstelling van zaken.

  • Inbreuk op de regels over vergelijkende reclame.

  • Schending van een geheimhoudings- of privacy plicht.

  • Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data.

  • Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merkenrecht of auteursrecht.

  • Smaad, laster of plagiaat.

  • Inbreuk op licentierechten.

  • Rectificatiekosten en de kosten van een verklaring voor recht (dat is een rechterlijke verklaring, waarbij een bepaalde juridische toestand of verhouding wordt vastgesteld).

 • De verzekeraar steunt u, betaalt schadevergoeding waar nodig én helpt jouw reputatie te herstellen.

 • Wie belt jou als het misgaat?

 • Een controversiële documentaire. Plagiaat in een artikel. Een tendentieuze reportage. Als het gebeurt, is een rel geboren. En dan? Rechtszaak? Of toch onderhandelen? De verzekeraar steunt jou, betaalt schadevergoeding waar nodig én helpt jouw reputatie te herstellen. We bieden (c.q. bemiddelen in) een verzekering voor uitgevers en omroepen die stoelt op één stelregel: wij helpen jou je aansprakelijkheidskwestie snel op te lossen.

 • Dit is gedekt

  • Onzorgvuldigheid, bijvoorbeeld het geven van een verkeerde voorstelling van zaken.

  • Schending van een geheimhoudings- of privacy plicht.

  • Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data.

  • Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merkenrecht of auteursrecht.

  • Beschuldiging van smaad, laster of plagiaat.

  • Inbreuk op licentierechten.

  • Kosten van een verklaring voor recht (dat is een rechterlijke verklaring, waarbij een bepaalde juridische toestand of verhouding wordt vastgesteld).

  • Claims van kopers of gebruikers van tekst en/of afbeeldingen.

  • We werken nauw samen met jouw eigen deskundigen. Onze mensen kennen jouw branche.

 • Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers in de zakelijke dienstverlening.

 • Elke ondernemer loopt risico in zijn/haar beroepsuitoefening.

 • Werk jij niet in de branches ICT, reclame & marketing, media of management consultancy? Wij hebben óók, of bemiddelen óók in, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering op maat voor een groot aantal andere beroepen. Het is een verzekering met een uitgebreide dekking. Bijvoorbeeld: zuivere vermogensschade, personen- én zaakschade van jouw opdrachtgever en derden, proceskosten en kosten van juridische bijstand. Zelfs jouw eigen schade is deels verzekerd. Daar besteden wij veel aandacht aan. Zoals jij mag verwachten van een verzekeringsmakelaar die begrijpt wat ondernemen aan risico’s met zich meebrengt.

 • Dit is gedekt

  • Proceskosten, juridische bijstand, mediation

  • Een verkeerd advies, een vergissing of een fout tijdens jouw werk

  • Een inbreuk op een geheimhoudings- of privacy plicht.

  • Schending van intellectuele eigendomsrechten, zoals een merkrecht of auteursrecht

  • Als documenten of data door jouw toedoen onbruikbaar raken

  • De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade. We sluiten, of bemiddelen in, verzekeringen ter dekking van de wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit jouw bedrijfs-/beroepsactiviteiten.

 • Een verzekering die jouw privévermogen beschermt tegen claims van derden.

 • Zakelijk breken is soms privé betalen.

 • Ben jij directeur, commissaris of beleidsmaker? Dan kunt jij als privépersoon in bepaalde situaties onbeperkt aansprakelijk gesteld worden voor jouw eigen fouten en die van jouw medebestuurders. Dit claimrisico omvat ook jouw privévermogen. De D&O-verzekering (Directors & Officers) beschermt jouw privévermogen tegen claims van derden.

 • De zin van een D&O-verzekering

 • Ook een bestuurder is maar een mens. Maar als bestuurder ben jij in bepaalde situaties wél hoofdelijk aansprakelijk met jouw privévermogen voor alle fouten die het bestuur maakt. Ongeacht of het jouw eigen fout is, of die van een medebestuurder. Overheden, klanten, werknemers en aandeelhouders kunnen bijvoorbeeld een claim tegen jou indienen. Zulke schadeclaims komen aanzienlijk vaker voor dan vroeger. Daarom is voor veel directeuren en commissarissen een D&O-verzekering vanzelfsprekend. Wij kennen de risico’s van jouw positie. Wij hebben (dan wel bemiddelen in) een heldere, pragmatische D&O-verzekering die jouw privésituatie beschermt.

 • Module