• Levensverzekering

 • EEN LEVENSVERZEKERING IS EEN VERZEKERING DIE UITKEERT BIJ OVERLIJDEN OF OP EEN VOORAF AFGESPROKEN MOMENT. JIJ BOUWT MET EEN LEVENSVERZEKERING EEN BEPAALD KAPITAAL OP.

 • Jij kan een levensverzekering voor veel verschillende doelen afsluiten. Bijvoorbeeld om jouw hypotheek te kunnen aflossen, om jouw pensioen aan te vullen of om later een dure studie voor een kind te kunnen betalen. Ook kan jij met een levensverzekering sparen voor een inkomensaanvulling voor jouw nabestaanden als jij komt te overlijden. Omdat er veel soorten levensverzekeringen zijn, is het verstandig om eerst goed te bedenken wat jij precies met de verzekering wilt en hoeveel geld jij kan missen. Vervolgens kan jij een levensverzekering vinden die goed bij jouw situatie past.

 • De overlijdensrisicoverzekering keert bij overlijden een vooraf afgesproken bedrag uit, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de nabestaanden zich geen zorgen over de financiën hoeven te maken. De hoogte van het bedrag en de looptijd (doorgaans variërend van tien tot dertig jaar) kan jij zelf bepalen.

 • KENMERKEN

 • Er zijn twee soorten overlijdensrisicoverzekeringen: een gelijkblijvende en een aflopende. Bij een gelijkblijvende verzekering is de uitkering een vast bedrag dat al bij het afsluiten van de verzekering wordt vastgesteld. Bij een aflopende risicoverzekering wordt de uitkering lager naarmate de looptijd verstrijkt. Hoe ouder jij wordt, hoe lager dus de uitkering, maar daar staat wel een lagere premie tegenover.

 • VOOR WIE EN WAAROM?

 • Mensen kunnen een overlijdensrisicoverzekering om verschillende redenen afsluiten. Veel mensen gebruiken de verzekering om ervoor te zorgen dat nabestaanden onbezorgd achterblijven en niet met hoge lasten blijven zitten. Anderen gebruiken de verzekering als aflossing voor hun hypotheek, als aanvulling op hun nabestaandenpensioen of voor de uitkoop van erfgenamen of een zakelijke partner. De overlijdensrisicoverzekering wordt dus vaak in combinatie met andere levensverzekeringsvormen afgesloten.

 • LET OP

 • Over de uitkering hoeven nabestaanden geen inkomstenbelasting te betalen. Of er erfbelasting moeten worden betaald, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Spreek die goed door met de verzekeraar of jouw verzekeringsadviseur: een juiste verwerking van de gegevens op de polis kan later veel belastinggeld uitsparen. Veel verzekeraars hebben op hun site een module, waarmee jij de premie die voor jou geldt vrijblijvend kunt berekenen. Sommige verzekeraars hanteren een korting voor niet-rokers. Bij verzekerde bedragen boven de 250.000 euro kan een medische keuring worden gedaan. Bij verzekeringen tegen het risico op overlijden kunnen verzekeraars de onafhankelijke Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens inschakelen als de verzekerde overlijdt binnen een jaar na aanvang van de verzekering, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gezamenlijke huishouding.

 • De scheiding van jouw partner is in gang gezet, of misschien is de scheiding al volledig geregeld. Voor jou en jouw kinderen is het noodzakelijk om jouw financiële zaken, zoals de alimentatie, goed te regelen. Waarschijnlijk zal voor één van jullie een groot gedeelte van de inkomsten uit alimentatie bestaan.

 • ALIMENTATIE VERZEKEREN, WAAROM?

 • Neem jij na jouw scheiding de zorg van jullie kinderen op zich? Dan is de kans groot dat de alimentatie jouw grootste inkomstenbron is. Jij bent dan zeer afhankelijk van de alimentatiebetalingen van jouw ex-partner.

 • Overweeg jij een alimentatieverzekering? Wij kunnen jou er alles over vertellen.

 • ALIMENTATIE VERZEKEREN BIJ OVERLIJDEN

 • Heb jij al bedacht wat er gebeurt als jouw ex-partner plotseling komt te overlijden? Wanneer de alimentatieplichtige overlijdt, stopt de alimentatie direct. Jij hebt dan plotseling geen inkomsten meer. Zoek jij naar zekerheid als het gaat om jouw inkomen? Dan biedt een alimentatieverzekering uitkomst.

 • Een alimentatieverzekering is een verzekering die bij overlijden jouw inkomstenbron uit alimentatie verzekert.

 • Als alimentatieplichtige kun jij met een alimentatieverzekering ook verzekeren dat jouw kinderen kinderalimentatie blijven ontvangen, mocht jij komen te overlijden.

 • PREMIE ALIMENTATIEVERZEKERING

 • Verzekeraar TAF biedt een alimentatieverzekering aan, waarmee jij je kunt verzekeren tegen het verlies van alimentatie als gevolg van overlijden. De alimentatieverzekering is exact aan te passen aan de afgesproken te betalen alimentatie, ook wel alimentatieverplichting genoemd. Zo ben jij, ook als jouw ex-partner komt te overlijden, verzekerd van constante inkomsten tegen een niet te hoge premie.

 • FINANCIEEL ADVIES

 • Uw financiële zaken goed regelen is erg belangrijk, voor nu en voor de toekomst. Zeker als jij kinderen hebt, is het een geruststellende gedachte dat er altijd alimentatie voor hen beschikbaar zal zijn. Maak een afspraak met een financieel deskundige bij de Verzekeringsxpert. Hij adviseert jou over de Alimentatiepolis in jouw persoonlijke situatie.

 • Als jij een lijfrente hebt afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij en jij komt tijdens de uitkeringsfase te overlijden, dan vervalt het lijfrentekapitaal aan jouw verzekeraar. Om dit te voorkomen, kan jij een aparte verzekering afsluiten: de contraverzekering.

 • KENMERKEN

 • Jij sluit een contraverzekering af voor jouw partner en/of kinderen. Zij hebben dan na jouw overlijden recht op het verzekerde bedrag. Dit bedrag spreek jij van tevoren af. De contraverzekering wordt op een aparte polis afgesloten, die wordt verbonden met de lijfrente. Een contraverzekering kan jij zowel op één als op twee levens afsluiten. Een verzekering op één leven betekent een dalende risicoverzekering met een aanvangskapitaal ter grootte van de koopsom. Een contraverzekering op twee levens houdt een dalende overlijdensrisicoverzekering in, met uitkering bij overlijden van de langstlevende.

 • LET OP

 • Als jouw lijfrente is ondergebracht bij een bank, is een contraverzekering niet nodig. Dan komt het resterende bedrag sowieso aan jouw nabestaanden/erfgenamen toe. Als jij ook een nabestaandenlijfrente hebt afgesloten, wordt een eventueel restkapitaal uitgekeerd nadat jij bent overleden. Om te voorkomen dat jouw partner/kinderen successierechten moeten betalen over dit kapitaal, is het aan te raden dat zij de premie betalen. Een contraverzekering tegen betaling ineens (koopsom) is ook mogelijk.

 • Wil jij in de toekomst een bepaald kapitaal tot jou beschikking hebben? Bijvoorbeeld om een hypotheek te kunnen aflossen of een dure studie te betalen? Dan is de kapitaalverzekering bij leven wellicht iets voor jou. Met deze verzekering krijg jij een uitkering als jij op een vooraf afgesproken tijdstip nog in leven bent. De uitkering wordt meestal vermeerderd met winstbijschrijvingen.

 • KENMERKEN

 • Een kapitaalverzekering bij leven kent verschillende varianten. Als jij een ‘traditionele’ verzekering afsluit, spaar jij voor een gegarandeerd eindkapitaal, waarbij de uitkering vaak wordt vermeerderd met winstbijschrijvingen. Jij kan ook wat meer risico nemen en jouw ingelegde premie (laten) beleggen. Er zijn twee varianten waarmee jij kan beleggen: de universal lifeverzekering en de unit-linkedverzekering.

 • Voor beide varianten geldt dat jij een premie inlegt. Hoe hoog die premie is, is onder meer afhankelijk van jouw leeftijd. Hoe jonger jij bent, hoe meer tijd jij hebt om het bedrag bij elkaar te sparen en dus hoeft de premie ook minder hoog te zijn. Daarnaast speelt ook de looptijd van de verzekering een rol.

 • VOOR WIE EN WAAROM?

 • Jij kan de kapitaalverzekering bij leven het beste gebruiken als jij op een bepaald moment een kapitaal nodig hebt. Als jij dat kapitaal nodig hebt voor het aflossen van jouw hypothecaire schuld, was het tot januari 2013 het beste de kapitaalverzekering eigen woning af te sluiten. De meeste mensen combineren een kapitaalverzekering met andere vormen van levensverzekeringen. Zoals een uitkering bij overlijden. Op die manier spaar jij voor een gegarandeerde uitkering. Óf jij krijgt de uitkering dan als jij nog leeft óf jouw nabestaanden krijgen de uitkering als jij vóór de einddatum van de verzekering overlijdt.

 • LET OP

 • Jij kan de verzekering combineren met een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. In dat geval neemt de verzekeraar de premiebetaling van jou over als jij arbeidsongeschikt raakt. Verzeker jij het risico van overlijden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Dan kan de verzekeraar jou vragen om gezondheidswaarborgen. Wat krijg jij gegarandeerd uitgekeerd? Om dat te bepalen, gaat de verzekeringsmaatschappij uit van een voorzichtig rendement. Haalt de verzekeraar een hoger rendement? Dan deelt hij deze winst in de vorm van winstbijschrijvingen. De polis valt in principe in box 3. De economische waarde van jouw kapitaal telt mee om de vermogensrendementsheffing vast te stellen. Jij kan de kapitaalverzekering ook tussentijds afkopen. Realiseer jij wel dat die afkoopwaarde kan tegenvallen. Dit komt omdat de verzekeraar dan gemaakte kosten verrekent. Overweeg jij om de kapitaalverzekering in de vorm van een unit-linked verzekering of andere beleggingsbasis af te sluiten? Realiseer jij dan dat beleggen altijd risico’s met zich meebrengt. Dat kan gunstig uitpakken als de beurzen mee zitten. Maar bij een tegenvallend beursklimaat kan jij ook voor teleurstellingen komen te staan als jouw kapitaal lager is dan jij had gehoopt.

 • Wil jij in de toekomst een bepaald kapitaal tot jou beschikking hebben en durf jij het aan om te beleggen? Dan is de universal lifeverzekering wellicht iets voor jou. Bij deze verzekering betaal jij namelijk een premie waarmee wordt belegd. Van de opbrengst daarvan gaan de uitvoeringskosten voor de verzekeraar en overlijdensrisicopremie af. Wat overblijft, is voor jou.

 • KENMERKEN

 • Een universal lifeverzekering is dus een beleggingsverzekering. Bij een universal lifeverzekering leg jij een premie in, waarmee wordt belegd. De kosten en risicopremies worden met de beleggingen verrekend. Op dit punt verschilt de universal lifeverzekering van een unit-linkedverzekering. Bij een unit-linkedverzekering worden de kosten en risicopremies namelijk meteen van de premie afgetrokken. Met het bedrag dat overblijft, wordt belegd. Bij een universal lifeverzekering werkt het precies andersom.

 • De premie wordt belegd in eenheden van een beleggingsfonds dat de verzekeraar aanbiedt. Vaak kan jij kiezen uit verschillende beleggingsfondsen, zoals aandelen, obligaties of een combinatie daarvan.

 • VOOR WIE EN WAAROM?

 • Wil jij in de toekomst een bepaald kapitaal tot jou beschikking hebben? Bijvoorbeeld om een dure studie te betalen of om het arbeidsongeschiktheids- of overlijdensrisico af te dekken? Dan kan de universal lifeverzekering uitkomst bieden. Realiseer wel dat jij bij een universal lifeverzekering nooit zeker weet hoe hoog de uitkering zal zijn. De hoogte is namelijk afhankelijk van beleggingsresultaten.

 • LET OP

 • De premie wordt uitgedrukt in euro’s. De universal lifeverzekering heeft de kenmerken van een rekening-courant. Dit betekent dat de verzekerde risico’s tussentijds kunnen worden aangepast aan jouw persoonlijke omstandigheden. Wil jij switchen van beleggingsfondsen? Dat kan, maar realiseer jij dan wel dat het vaak niet kosteloos is. Overweeg jij een universal lifeverzekering af te sluiten? Realiseer jij dan goed dat beleggen altijd risico’s met zich meebrengt. Dat kan gunstig uitpakken als de beurzen mee zitten. Maar bij een tegenvallend beursklimaat kan jij ook voor teleurstellingen komen te staan als jouw kapitaal lager is dan jij had gehoopt.

 • Wil jij in de toekomst een bepaald kapitaal tot jou beschikking hebben en durf jij het aan om te beleggen? Dan is de unit-linkedverzekering wellicht iets voor jou. Bij de unit-linkedverzekering betaal jij een premie waar eerst kosten en risicopremies vanaf gaan. Het restant wordt gebruikt om beleggingseenheden aan te kopen. Hoe hoog jouw uitkering is, hangt af van de waarde van de beleggingen op het uitkeringsmoment.

 • KENMERKEN

 • Een unit-linkedverzekering is een beleggingsverzekering. Bij een unit-linkedverzekering leg jij een premie in. Daar gaan eerst kosten en risicopremies vanaf. Met het bedrag dat overblijft, gaat de verzekeraar beleggen. Op dit punt verschilt de unit-linkedverzekering van een universal lifeverzekering. Bij een universal lifeverzekering worden de kosten en risicopremies namelijk niet eerst van de premie afgetrokken, maar pas verrekend met de beleggingsopbrengst.

 • De premie wordt belegd in eenheden van een beleggingsfonds dat de verzekeraar aanbiedt. Vaak kan jij kiezen uit verschillende beleggingsfondsen, zoals aandelen, obligaties of een combinatie daarvan.

 • VOOR WIE EN WAAROM?

 • Wil jij in de toekomst een bepaald kapitaal tot jou beschikking hebben? Bijvoorbeeld om een dure studie te betalen of om een wereldreis te maken? Dan kan de unit-linkedverzekering uitkomst bieden. Realiseer wel dat jij bij een unit-linkedverzekering nooit zeker weet hoe hoog de uitkering zal zijn. De hoogte is namelijk afhankelijk van beleggingsresultaten.

 • LET OP

 • De premie kan zowel in euro’s als in units worden uitgedrukt. In het laatste geval zal de premie steeds wisselen en afhangen van de koers van de beleggingsunits. De waarde van de beleggingsunits wordt periodiek bekendgemaakt en onder andere in vakbladen gepubliceerd. Wil jij switchen van beleggingsfondsen? Dat kan, maar realiseer jij wel dat het vaak niet kosteloos is. Overweeg jij een unit-linkedverzekering af te sluiten? Realiseer jij dan goed dat beleggen altijd risico’s met zich meebrengt. Dat kan gunstig uitpakken als de beurzen mee zitten. Maar bij een tegenvallend beursklimaat kan jij ook voor teleurstellingen komen te staan als jouw kapitaal lager is dan jij had gehoopt.

 • Een beleggingsverzekering is een levensverzekering waarbij de verzekeraar de premie voor de klant belegt. Op de einddatum van de verzekering keert de verzekeraar de waarde uit die de beleggingen op dat moment hebben.

 • KENMERKEN

 • Beleggingsverzekeringen worden vaak gebruikt voor het aflossen van een hypotheek of voor een oudedagsvoorziening. Een deel van de premie of waarde van de beleggingen wordt gebruikt om kosten en risicopremies te betalen. Bij een goed beursklimaat kan het eindbedrag hoog zijn. Maar gaat het slecht op de beurs, dan kan het eindbedrag tegenvallen. Door de economische crisis van de afgelopen jaren bestaat de kans dat het beoogde eindkapitaal niet wordt bereikt. Daarom gaan verzekeraars en adviseurs met hun klanten in gesprek om te zien of er mogelijkheden zijn de situatie verder te verbeteren.

 • WOEKERPOLIS EN COMPENSATIE

 • Een verzekeraar gebruikt een deel van de premie voor het betalen van kosten. In het verleden zijn er weleens te hoge kosten berekend. Daardoor heeft de beleggingsverzekering de bijnaam ‘woekerpolis’ gekregen. Bij niet alle beleggingsverzekeringen is dat echter het geval. Maar is er sprake van te hoge kosten, dan is daarvoor compensatie gegeven. Alle verzekeraars hebben hiervoor regelingen. Dat hebben ze overlegd met de Ombudsman Financiële Dienstverlening en consumentenstichtingen.

 • BELEGGINGSVERZEKERING WIJZIGEN

 • Verzekeraars en de minister van Financiën hebben afspraken gemaakt over het zogeheten flankerend beleid. Daarin staan mogelijkheden om jouw polis aan te passen voor de toekomst. Bovendien zijn de drempels om te veranderen verlaagd: er zijn geen kosten aan verbonden als een klant zijn polis wil afkopen of oversluiten naar een ander, goedkoper fonds. Zowel verzekeraars als financieel adviseurs kunnen jou helpen om jouw polis toekomstgerichter te maken. Verzekeraars nemen daarvoor persoonlijk contact met jou op. Samen zoeken zij met jou dan naar een passende oplossing.

 • LET OP!

 • Heb jij een beleggingsverzekering? Dan is het belangrijk om jou te verdiepen in jouw situatie. Kan jij de verzekering aanpassen? En zo ja: welke aanpassing is verstandig? Jij kan ervoor kiezen de polis ongewijzigd voort te zetten, aan te passen, om te zetten naar een ander product of af te kopen. Wijzigen of afkopen van een beleggingsverzekering kan ongewenste bijeffecten hebben. Kies dus bewust en vraag advies. De compensatieregelingen gelden alleen voor te hoge kosten, niet voor verliezen op de beurs. Eerste stap is contact opnemen met jouw verzekeraar. Soms val jij net buiten de boot voor een compensatieregeling. Veel verzekeraars hebben wel regelingen voor schrijnende gevallen. Daarvoor moet jij aan paar voorwaarden voldoen, die kan jij vinden op de site van de verzekeraar.

 • Stel: jij hebt een lijfrenteverzekering of bankspaarproduct en wilt het kapitaal bij een andere bank, verzekeraar of beleggingsinstelling onderbrengen. Jouw kapitaal moet dan van de ene financiële instelling naar de andere worden overgedragen. Om te zorgen dat dat zo soepel mogelijk verloopt en jij geen belasting hoeft te betalen, hebben verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen een aantal werkafspraken gemaakt. Die afspraken hebben ze vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Hieronder lees jij wat er bij kapitaaloverdracht komt kijken.

 • Veel financiële producten kan jij zowel bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling afsluiten. Er kunnen verschillende redenen zijn om het kapitaal te verplaatsen van de ene financiële instelling naar de andere:

 • Jij wilt het product liever voortzetten bij een andere financiële instelling, omdat jij daar meer vertrouwen in hebt of betere productvoorwaarden krijgt. Jij wilt het kapitaal overdragen, omdat de looptijd van een product afloopt (bijvoorbeeld bij een lijfrente, als jij jouw pensioendatum hebt bereikt). De verzekerde is overleden en de verzekering loopt af, en de nabestaanden willen het kapitaal naar een andere instelling overzetten.

 • De afspraken die in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten staan, gaan over de volgende producten:

 • Lijfrente- of goudenhanddrukkapitaal (verzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten, inclusief periodieke uitkeringen); overig stamrechtkapitaal; individueel pensioenkapitaal dat niet valt onder de regels van wettelijke waardeoverdracht; kapitaalverzekeringen of kapitaalverzekeringen eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning.

 • WAT MOET JIJ DOEN?

 • Om ervoor te zorgen dat de Belastingdienst bij de overdracht geen belasting gaat heffen, zijn financiële instellingen gebonden aan spelregels waarvoor ze ook jouw inzet vragen. De overdracht moet allereerst nauwkeurig gebeuren. Verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen hebben bepaalde gegevens van jou nodig, zoals een ingevuld aanvraagformulier kapitaaloverdracht, een kopie van jouw legitimatiebewijs en/of een originele polis.

 • Welke gegevens en documenten jouw financiële instelling precies nodig heeft, kan jij zien op de website van jouw huidige verzekeringsmaatschappij, bank of beleggingsinstelling.

 • HOE VERLOOPT HET PROCES VAN KAPITAALOVERDRACHT?

 • Als jij alle gegevens en benodigde documenten juist en volledig hebt aangeleverd bij jouw financiële instelling, komt deze in actie. Jouw bank, verzekeraar of beleggingsinstelling moet de betaling uiterlijk veertien kalenderdagen nadat hij alle benodigde documenten heeft ontvangen, uitvoeren. Als de veertiende dag in het weekend of op een feestdag valt, geldt de eerstvolgende werkdag als veertiende dag.

 • Heeft de nieuwe financiële instelling het kapitaal na veertien kalenderdagen niet ontvangen? Dan zal jouw ‘oude’ financiële instelling de rente vergoeden. Die rente krijg jij vanzelf. Jij hoeft er dus niets voor te doen. Het kapitaal en de eventueel verschuldigde rente worden als één bedrag overgemaakt naar de toekomstige financiële instelling.

 • WIE MOETEN ZICH HOUDEN AAN DE WERKAFSPRAKEN VOOR KAPITAALOVERDRACHT?

 • De werkafspraken in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten gelden voor alle verzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars en voor alle banken die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Banken. Daarnaast kunnen ook financiële instellingen die niet lid van deze brancheorganisaties zijn, op eigen verzoek deelnemen (overige aanbieders).

 • Bij een renteverzekering ontvang jij periodiek een bedrag. Bijvoorbeeld in de vorm van een lijfrente-uitkering. Veel mensen kiezen deze vorm om het pensioen aan te vullen.

 • Een uitvaartverzekering wordt ook wel begrafenisverzekering genoemd. Hiermee verzeker jij jouw begrafenis, die vaak erg kostbaar is.

 • KENMERKEN

 • Er zijn twee soorten uitvaartverzekeringen: een natura- en een kapitaalverzekering.

 • Natura-uitvaartverzekering

 • De natura-uitvaartverzekering bestaat uit een vast pakket. Dat bepaal jij vooraf met de verzekeraar. Denk aan het aantal volgauto’s, de rouwkaarten en de invulling van de bijeenkomst. Jouw wensen bepalen de premie die jij betaalt. De verzekeraar neemt alle zorg vervolgens uit handen. Hij schakelt de begrafenisondernemer in en regelt alles rondom de begrafenis of crematie. De verzekering keert geen geld uit.

 • Kapitaalverzekering

 • De kapitaalverzekering keert bij overlijden een geldbedrag uit. Hoeveel dat is bepaal jij als jij de verzekering afsluit. Met dat bedrag kunnen de nabestaanden de begrafenis of crematie betalen. Daarnaast kan jij allerlei extra zorg meeverzekeren, bijvoorbeeld terminale zorg of nazorg bij rouwverwerking.

 • Er bestaat ook een combinatie van deze twee: die verzekering bestaat meestal uit een natura-verzekering, aangevuld met een kapitaalverzekering.

 • VOOR WIE EN WAAROM?

 • Iedereen kan een uitvaartverzekering afsluiten. Eventueel kan jij dat ook voor jouw partner doen. Vaak zijn ook kinderen tot achttien jaar gratis meeverzekerd. Zij zijn dan meeverzekerd voor het hoogst verzekerde bedrag van een van de ouders.

 • LET OP!

 • Jij betaalt de premie periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks. Maar jij kan ook kiezen voor een eenmalige koopsomstorting. Sommige verzekeraars verhogen de uitkering met een jaarlijkse winstbijschrijving.

 • PRODUCTINFORMATIE

  Wist u dat?

  Wist u dat drie op de tien Nederlanders de kosten van een uitvaart niet direct kunnen betalen? Vaak hebben ze wel een overlijdensrisicoverzekering afgesloten om de woonlasten te verlagen. Echter 30 % heeft geen uitvaartverzekering! Terwijl de kosten van een uitvaart al snel € 8.000 bedragen.

  Even nadenken over later

  Veel mensen hebben niet direct vrij besteedbaar vermogen om een uitvaart te betalen. Ze hebben vaak ook geen besef van de kosten van een uitvaart. Hier staan ze liever niet bij stil. Toch is het goed om samen met ons al even na te denken over later. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat de nabestaanden zich niet druk hoeven te maken over financiële en praktische zaken rondom overlijden.

  Vergelijken

  Vaak wordt bij een uitvaartverzekering een vergelijking gemaakt met de aanvangspremie. Als u kijkt naar de premie die u gaat betalen gedurende de looptijd van de verzekering, dan komt u wellicht tot andere inzichten. Coöperatie DELA is de enige verzekeraar die winstdeling geeft op haar uitvaartverzekering. Met deze winstdeling dempt DELA de toekomstige premiestijging vanwege indexatie.

  Waarom is winstdeling zo belangrijk voor een uitvaartverzekering?

  De kosten van een uitvaart stijgen bijna elk jaar. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van het personeel en de rouwauto. Een uitvaart die nu bijvoorbeeld € 8.000 kost, kost over 30 jaar bij een gemiddelde stijging van 2,0% al snel zo’n € 14.500. Om ervoor te zorgen dat een uitvaartverzekering waardevast blijft, verhoogt DELA elk jaar de verzekerde bedragen. Hierdoor stijgt ook de premie. De winstdelingsregeling zorgt ervoor dat de jaarlijkse premiestijging zo laag mogelijk blijft.

  Een uitvaartverzekering bij DELA

  Met de uitvaartverzekering van DELA, het UitvaartPlan wordt een uniek pakket aangeboden dat een combinatie vormt met betrekking tot verzekeren, verzorgen en nabestaandenzorg. Samen met zo’n drie miljoen leden kan DELA slimmer inkopen en zo de premie op de lange termijn laag houden. Bij overlijden wordt alles naar wens geregeld.

  Extra ledenservice

  Met een DELA UitvaartPlan wordt u lid van Coöperatie DELA. U kunt dan gebruik maken van een kosteloze service van DELA: de DELA VoorelkaarDesk. U kunt daar terecht voor vragen over een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden, voogdij, testament en schenking. Om dit op een laagdrempelige manier vast te leggen biedt DELA ook de DELA Notarisservice.

  Uw erkend financieel adviseur

  Samen met ons De Hypotheekxpert / De Verzekeringsxpert kunt u afstemmen welke uitvaartverzekering het best bij u past. Wij kunnen u de verschillen laten zien in de dienstenverzekeringen/ naturaverzekeringen. Wanneer u kiest voor een geldverzekering dan kunnen wij u inzicht geven in de premie ontwikkeling op de lange termijn als gevolg van stijgende uitvaartkosten.