• Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

  • foto

  • Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag u jaarlijks een deel van de winst reserveren voor uw oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet de oudedagsreserve. Het vormen van een oudedagsreserve betekent niet dat u daadwerkelijk geld opzij zet, het is een reservering van een deel van de winst. De reservering zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert u dus op de korte termijn belastingvoordeel op. Voor meer info, bezoek hier de website van de belastingdienst

  • Bij staking moet de ondernemer de FOR weer aan de winst toevoegen, tenzij hij het bedrag als koopsom voor een lijfrente stort bij een verzekeringsmaatschappij.

  • FOR-Dekkingspolis

  • Een ondernemer die het risico van verplicht afrekenen op de einddatum wil voorkomen kan als alternatief een FOR-dekkingspolis sluiten. Dit is een kapitaalsverzekering bij leven in box 3 in de privé sfeer. De verzekering keert uit bij in leven zijn op de beoogde datum van staking van de onderneming. Met de uitkering bij leven kan de verschuldigde belasting wegens het vrijvallen van de FOR worden gefinancierd. Een andere mogelijkheid is om de uitkering alsnog af te storten in een lijfrente. Ook met de uitkering bij vroegtijdig overlijden bestaan er bepaalde mogelijkheden maar dan voor de nabestaanden.

  • Conclusie

  • De FOR biedt een mogelijkheid voor fiscaal gefacilieerde opbouw van een oudedagsvoorziening. Doorgaans is het gunstig om van deze faciliteit gebruik te maken. Doteren aan de FOR leidt in ieder geval tot belasting uitstel. Er zijn vervolgens meerdere mogelijkheden om de FOR om te zetten in een reële oudedagsvoorziening.