• Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat blijkt elke dag weer. Verzekeraars krijgen per jaar zo’n 60.000 meldingen van letselschade binnen. Letsel kan bijvoorbeeld ontstaan na een verkeersongeval, een ongeluk op het werk of een medische fout. Als slachtoffer kun je recht hebben op een schadevergoeding, maar dan moet er wel iemand aansprakelijk zijn.

 • AFHANDELING LETSELSCHADE

 • Er bestaan meerdere afspraken over de afhandeling van letselschade. Een voorbeeld is de Gedragscode Behandeling Letselschade. In deze code is bepaald hoe slachtoffer, belangenbehartigers en verzekeraar met elkaar om moeten gaan, hoe de communicatie verloopt en hoe lang de schadebehandeling maximaal mag duren. Op www.deletselschaderaad.nl kun je meer informatie vinden over diverse gedragscodes.

 • Hoe de letselschade wordt afgehandeld hangt ook af van het soort letsel. Zo hebben verzekeraars speciale afspraken gemaakt voor de afhandeling van licht letsel. Dat kan vaak sneller afgehandeld worden dan zwaar letsel.

 • KLACHT OVER DE AFHANDELING?

 • Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de afhandeling van je schade. Dat kun je het beste zo snel mogelijk bespreken met je verzekeraar. Als je dan nog niet tevreden bent, kun je een schriftelijke klacht indienen bij de verzekeraar. Pakt de verzekeraar het volgens jou toch niet goed op, dan kun je terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

 • MEER WETEN?

 • Meer weten? Jou is een ongeval overkomen. Wat nu? Ook op de website van de Letselschade Raad kun je veel informatie vinden. Net als op de website van Slachtofferhulp Nederland .

 • Een verkeersongeluk of medische fout. Het klinkt erg, maar soms valt het mee en is het licht letsel. In dat geval kan de schade ook snel afgehandeld worden. Verzekeraars noemen letsel ‘licht’ als ze verwachten dat de zaak binnen een half jaar is afgehandeld en het schadebedrag maximaal 5.000 euro is.

 • Bij de afhandeling van letselschade zijn rechtsbijstandsverzekeraars en aansprakelijkheidsverzekeraars betrokken:

  • De rechtsbijstandsverzekeraar
   Als je letselschade hebt opgelopen kun je terecht bij je rechtsbijstandsverzekeraar. Deze komt op voor je rechten en zorgt ervoor dat de letselschade op de juiste manier wordt afgehandeld. De rechtsbijstandsverzekeraar is je eerste aanspreekpunt.

  • De aansprakelijkheidsverzekeraar
   Degene die de schade heeft veroorzaakt kan terecht bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze zal onderzoek doen naar de melding en de schuldvraag beoordelen. Ook zal hij contact opnemen en onderhouden met de betrokken rechtsbijstandsverzekeraar. Als het klopt dat diegene schade heeft veroorzaakt en daarvoor aansprakelijk is, dan betaalt de aansprakelijkheidsverzekeraar de schade.

 • Zij hebben afspraken gemaakt over een vlotte afhandeling van licht letsel. Ze overleggen bijvoorbeeld vooral via telefoon en e-mail en vragen zo min mogelijk bewijsstukken op. Verder handelen ze op basis van vertrouwen. Hierdoor is er minder discussie en daardoor minder vertraging.

 • HOE HET WERKT

 • Stap voor stap ziet de afhandeling er als volgt uit:

 • Stap 1: melden van de schade

 • De schade dient zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van de partij de deze veroorzaakt heeft. Je neemt zo spoedig mogelijk contact op met je rechtsbijstandsverzekeraar. Deze kijkt (ook) of de schade zich leent om versneld af te handelen.

 • Stap 2: telefonische intake

 • Je rechtsbijstandsverzekeraar belt om te vragen hoe het gaat. Hij vraagt welk letsel je hebt, hoe dat is gekomen en welke schade je nog meer hebt. Ook legt hij uit hoe de afhandeling zal verlopen en bespreken jullie hoe je tussentijds geïnformeerd wordt en of je een voorschot nodig hebt, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp.

 • Stap 3: dekking en aansprakelijkheid

 • Je rechtsbijstandsverzekeraar neemt binnen vijf werkdagen contact op met de aansprakelijkheidsverzekeraar van de andere partij. Zij bespreken of je schadeclaim binnen de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt, en of degene die de schade heeft veroorzaakt ook echt aansprakelijk is. De aansprakelijkheidsverzekeraar betaalt eventueel direct een voorschot.

 • Stap 4: betaling

 • Zodra de precieze omvang van de letselschade is bepaald wordt de zaak afgehandeld. Je ontvangt het vastgestelde bedrag vervolgens rechtstreeks van de aansprakelijkheidsverzekeraar.

 • SOMS DUURT HET TOCH LANGER

 • Als de schade niet binnen vier maanden is afgehandeld, bekijkt de rechtsbijstandsverzekeraar waar dat aan ligt. De uitkomst kan bijvoorbeeld zijn dat je verwondingen ernstiger bleken dan gedacht. Blijkt het niet mogelijk te zijn de zaak binnen zes maanden helemaal af te handelen, dan bespreekt de rechtsbijstandsverzekeraar dat met de aansprakelijkheidsverzekeraar. Misschien levert dat nieuwe afspraken op. Uiteraard wordt dat ook met jou besproken