Collectieve Inkomensverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) collectief

Jij wilt ziekte en arbeidsongeschiktheid natuurlijk het liefst voorkomen. Toch kan het gebeuren dat medewerkers door ziekte of een ongeval hun werk niet meer kunnen doen. Met de Inkomensverzekering 0-12 jaar ben jij ook in dat geval goed verzekerd. Een geruststellende gedachte.

Totaaloplossing

Met de Inkomensverzekering 0-12 jaar kies jij voor een totaaloplossing. Een team van deskundigen staat klaar vanaf het ziekmelden van jouw medewerker tot het moment van terugkeer, gedurende maximaal 12 jaar. De Inkomensverzekering 0-12 jaar bestaat uit een aantal inkomensverzekeringen, die naadloos op elkaar aansluiten. Daarbij bieden we de medewerker ondersteuning bij het verkorten en voorkomen van verzuim. En zo is er nog een aantal redenen om voor deze verzekering te kiezen.

Bekijk onze totaaloplossingen:

De Verzuimverzekering 0 - 2 jaar vergoedt de eerste 2 jaar de loondoorbetalingsplicht bij zieke medewerkers. En ondersteunt jou bij het verkorten en voorkomen van verzuim. Wil jij nog meer regelwerk uit handen geven? Dat kan met onze uitbreidingsmodules voor arbodienstverlening, re-integratie, preventie, juridische dienstverlening en ziektewet.

Vergoeding Keuze Uitleg
Loonvergoeding in het 1e en 2e ziektejaar Jij bepaalt zelf welk loonpercentage wordt vergoed. Bijvoorbeeld een percentage afgestemd op jou CAO. Jij moet het loon van een zieke medewerker in het 1e en 2e ziektejaar doorbetalen. Wij nemen deze kosten over.
Werkgeverslasten meeverzekeren Jij kunt het gebruikelijke percentage voor uw branche meeverzekeren. Net als extra werkgeverslasten.
Eigen risico 1. Eigen risico in werkdagen.
2. Eigen risico in geld. Alleen voor bedrijven vanaf 35 medewerkers.
Hoe langer jij doorbetaalt, hoe lager de premie.

Wil jij het regelwerk rondom arbodienstverlening (deels) uit handen geven? Net als het proces van re-integratie? Dan kun jij met een Verzuimverzekering 0-2 jaar kiezen voor onderstaande uitbreidingsmodules.

Uitbreidingsmodule Arbobegeleiding
Dit is een totaalpakket. Wij regelen een gerenommeerde arbodienst. Die voert alle wettelijke Arbo-verplichtingen uit en begeleidt jouw zieke medewerkers. In combinatie met de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager biedt deze module Poortwachter garantie.

Uitbreidingsmodule Arbosignaal
Jij betaalt een lagere premie per medewerker voor deze uitbreidingsmodule dan bij de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding. Maar jij betaalt een deel van de arbodienstverlening zelf. Wel regelen en vergoeden wij een aantal verplichte zaken. Zoals aansluiting bij een gerenommeerde arbodienst. En ziekmelding van arbeidsongeschikte medewerkers bij UWV. In combinatie met de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager biedt deze module Poortwachter garantie.

Uitbreidingsmodule Re-integratiemanager
Als jouw medewerker 8 weken ziek is, moet jij een casemanager aanstellen. De uitbreidingsmodule Re-integratiemanager regelt een professionele casemanager die het hele re-integratieproces voor jou begeleidt. Wij vergoeden alle nodige kosten. Deze uitbreidingsmodule is alleen af te sluiten in combinatie met de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding of Arbosignaal. Dan bieden we Poortwachter garantie.

Cursus Preventiemedewerker
Elk bedrijf in Nederland moet een preventiemedewerker in dienst hebben. Deze uitbreidingsmodule biedt jouw preventiemedewerker een cursus. Zodat hij over de juiste kennis en vaardigheden beschikt. De cursus is voordelig en wordt gegeven door deskundige opleiders met ervaring in jouw branche.

Verhaalrechtsbijstand Verzuim
Kan jouw medewerker niet meer werken door toedoen van een ander? Dan heb jij te maken met kosten van verzuim en re-integratie. Met deze uitbreidingsmodule helpen wij jou de kosten te verhalen die jouw Verzuimverzekering niet vergoedt. Denk aan loondoorbetaling voor de dagen die binnen jouw eigen risico vallen.

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet moet jij het eigenrisicodrager schap goed invullen. Wij hebben deze dienstverlening ondergebracht in 4 uitbreidingsmodules. Die sluit jij niet los, maar samen met de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager en de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding of Arbosignaal. Jij hebt dan Poortwachter garantie Verzuim en Ziektewet.

1. Uitbreidingsmodule Arbobegeleiding Ziektewet
Dit is een totaalpakket aan dienstverlening door een gerenommeerde arbodienst.

2. Uitbreidingsmodule Re-integratiemanager Ziektewet
Jij krijgt een professionele casemanager, die het re-integratieproces van de (ex-)werknemer coördineert en begeleidt in de ziektewetperiode.

3. Uitbreidingsmodule Ziektewet Uitkering
Als eigenrisicodrager ben jij verplicht om een Ziektewet uitkering te regelen voor de medewerker die ziek uit dienst gaat. Dat regelwerk nemen wij uit handen.

4. Uitbreidingsmodule Ziektewet Loonadministratie
Als eigenrisicodrager ben jij verplicht om een aparte verzuim en loonadministratie te voeren voor medewerkers die recht hebben op een Ziektewetuitkering. Wij regelen dat voor jou.

Is jouw zieke medewerker na 2 jaar nog (deels) arbeidsongeschikt? Dan blijf jij maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor jouw (ex)medewerker. Zo ben jij verplicht om wijzigingen in de situatie van de medewerker door te geven. En te werken aan re-integratie. Eventuele kosten daarvoor moet jij betalen. Ook ben jij verantwoordelijk voor de WGA-uitkering van jouw medewerker. WGA betekent Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Hiervoor bent jij automatisch verzekerd bij UWV.

Jij kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. En dit risico vervolgens verzekeren bij ons. De kosten voor verzuim kun jij zo verlagen. Als eigenrisicodrager kun jij met een succesvol re-integratiebeleid de premie overzien en (deels) beïnvloeden. Jij bepaalt hoe de re-integratie van jouw medewerkers eruit ziet. Daardoor krijgt jij grip op verzuim. Dit maakt de keuze voor eigenrisicodrager schap een strategische en slimme overweging.

Als een werkgever eigenrisicodrager wordt voor de WGA, dan moet hij ook eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. En voor het afsluiten van de Ziektewetverzekering plus de modules Arbobegeleiding Ziektewet, Re-integratiemanager Ziektewet, Ziektewet Uitkering en Ziektewet Loonadministratie.

  • Vergoeding van de WGA uitkering aan jouw medewerker
  • Deskundige begeleiding en advies bij re-integratie en preventie
  • Een WIA-beschikking, te laten beoordelen door een onafhankelijke partij
  • Ondersteuning als jij bezwaar wilt maken tegen een WIA-beschikking
  • Een vertaling van de WIA-beschikking naar re-integratiemogelijkheden voor jouw medewerker.