• Consumptief Krediet

 • Het is niet altijd een goed idee om geld te lenen, maar wanneer jij toch leent is het van belang om verantwoord te lenen. Wij adviseren en bemiddelen voor jou alleen in producten van deskundige en betrouwbare partijen die voldoen aan de wetgeving van de AFM. Het is telkens en voortdurend ons streven om overkreditering te voorkomen. Ook informeren wij jou graag over de verschillende soorten leningen en over mogelijke valkuilen.

 • De beslissing om een lening aan te gaan heeft invloed op de middellange en/of lange termijn. Het is daarom van belang om alle opties te overwegen. Wij vergelijken graag met jou de diverse kredietverstrekkers met hun eigen renten en voorwaarden.

 • Weetje:

  • Het hebben van één krediet is vaak voordeliger, dan leningen bij verschillende aanbieders.

  • Meestal is een krediet voordeliger dan “roodstaan”.

  • Lenen kost altijd geld en is nooit éénvoudig.

 • Onder de noemer Consumptief Krediet vallen in hoofdzaak twee kredietvormen:

  • Doorlopend krediet

  • Persoonlijke lening

 • Wij geven hier in het kort enige kenmerken van deze twee kredietvormen; verderop geven wij vervolgens ‘meer informatie’. Tevens geven wij nog wat informatie over het zgn. WOZ krediet.

Consumptief krediet

 • De woorden `consumptief krediet` geven de betekenis eigenlijk al aan: consumptief krediet is een krediet om consumptieve zaken te kunnen kopen of (andere) consumptieve uitgaven mee te financieren. De twee belangrijkste soorten krediet zijn: het doorlopend krediet en de persoonlijke lening. Men financiert met dit krediet bijvoorbeeld auto`s en kleding, maar geen onroerend goed.

 • Met dit soort krediet knap jij dus (in principe) niet jouw huis op, maar koop jij producten en diensten voor het alledaagse gebruik. De aanschaf van witgoed, maar ook een vakantie vallen hier onder. Als jij wil investeren in onroerend goed, dan is een hypothecair krediet de meest aangewezen kredietvorm.

 • Nadelig is het hogere rentetarief, dat bij hypothecair krediet doorgaans lager is. Dat komt omdat de geldverstrekker bij hypothecair krediet een veel hogere zekerheid in de vorm van een hypothecaire inschrijving op de woning en/of ander onroerend goed van de kredietnemer (of van een derde, bijv. de ouders van kredietnemer) ontvangt.

 • Doorlopend Krediet

  Wil jij graag extra financiële mogelijkheden hebben zonder een specifiek bestedingsdoel, dan is het Doorlopend Krediet een passende kredietvorm mits dat past binnen jouw ‘budgetdiscipline’. Een Doorlopend Krediet betekent namelijk dat jij continue kan beschikken over krediet tot het maximum van de overeengekomen kredietlimiet. Met een Doorlopend Krediet heb jij niet alleen nu, maar óók in de toekomst geld achter de hand voor verwachte én onverwachte grotere uitgaven. Jij beslist zelf wanneer en hoeveel jij opneemt onder de limiet. Dit biedt jou een grote mate van flexibiliteit.

  Jij betaalt alleen rente over de daadwerkelijk opgenomen gelden. Maandelijks wordt een ‘vast bedrag’ van jouw betaalrekening overgeboekt ten gunste van het doorlopend krediet, bijv. 2% van de kredietlimiet. Tegelijk wordt echter de verschuldigde rente geboekt ten laste van jouw doorlopend krediet. Dat is ook een nadeel want hiermee loopt het opgenomen bedrag op het doorlopend krediet weer op. Jij kan weer geld opnemen ten laste van het doorlopend krediet zolang er ruimte is onder de overeengekomen kredietlimiet. Door dit alles is het minder duidelijk wanneer het doorlopend krediet zal zijn afgelost. Wij zullen dit graag nader toelichten in een persoonlijk gesprek. De rente staat niet vast doch is ‘variabel’ (kan door de geldverstrekker worden aangepast aan de hand van ontwikkeling op de financiële markten).

  Woningverbeteringen niet financieren via een doorlopend krediet: voor fiscale renteaftrek is namelijk vereist dat de lening aflossend is.

  Persoonlijke lening

  • Aflossing vindt geheel plaats in de afgesproken looptijd (bijv. in vijf jaar).

  • Hoe langer de looptijd, hoe lager de maandlasten.

  • Bij woningverbeteringen is de rente in principe fiscaal aftrekbaar.

  • De terugbetaling gebeurt via automatische incasso van de lopende rekening.

 • Een persoonlijke lening lijkt op het doorlopend krediet, alleen kun jij tussentijds geen extra geld opnemen. Bij deze lening betaalt men het leenbedrag in één keer uit en de kredietnemer betaalt het daarna binnen een bepaalde tijd en met een bepaalde rente terug in gelijke maandelijkse termijnen (‘maandannuïteiten’). De persoonlijke lening is een soepele manier van geld lenen want jij hoeft in principe geen zekerheden te verstrekken. Geld lenen voor een vakantie of auto doet men daarom vaak met een persoonlijke lening.

 • Geld lenen voor een verbouwing of renovatie aan de eigen woning kan ook met een persoonlijke lening gefinancierd worden. De rente is hoger dan bij een hypothecair krediet, echter jij betaald geen taxatiekosten, hypotheekaktekosten en advieskosten. De betaalde rente is in principe fiscaal aftrekbaar!

 • De persoonlijke lening is interessant door de concurrentie en lage rente van dit moment, waardoor het een goedkope lening is geworden. Jij ontvangt direct het geleende geld en de terugbetaling en rente zijn vastgelegd in een contract.

 • Maar overweeg voor de afsluiting van een lening ook de nadelen. Een persoonlijke lenig is namelijk duurder dan een hypotheek en de rente kan bij bepaalde marktontwikkelingen bovengemiddeld en dus hoog worden. Tevens is tussentijds aflossen vaak duur omdat men daarvoor extra kosten mag rekenen (verschilt per geldverstrekker).

 • WOZ krediet

 • Een WOZ krediet is soms een mogelijke oplossing voor eigenaren van een koopwoning, en is een tussenvorm van een doorlopend krediet en een hypotheek. Het geld dat jij leent, hoef jij niet voor jouw woning te gebruiken. Jij bepaalt zelf hoeveel, wanneer en waarvoor jij het geld gebruikt.

 • De hoogte van het WOZ krediet wordt bepaald door een bepaald percentage te nemen van de WOZ-waarde van jouw woning minus het uitstaande bedrag van de bestaande hypotheek (daarnaast wordt uiteraard gekeken of jij de rente kunt betalen op basis van jouw inkomen). Het voordeel van deze lening is dat jij het geld niet noodzakelijk voor jouw woning hoeft te gebruiken, jij niet naar de notaris hoeft en er geen taxatierapport nodig is. Het WOZ krediet is namelijk geen tweede hypotheek. De voorwaarden zijn gelijk aan het doorlopend krediet, alleen de rente is lager omdat er een koppeling is met de overwaarde in jouw woning. Door dalende huizenprijzen kunnen echter wel de WOZ-waardes neerwaarts worden aangepast waardoor ook jouw kredietruimte wordt verlaagd.

 • Hoe worden de lasten van mijn krediet bij tegenslag toch betaald?

 • Wanneer jij als consument gebruik maakt van een krediet is het belangrijk om jou te wijzen op de gevolgen van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Hierdoor kan het inkomen immers sterk dalen. De vraag is of de lasten van het krediet dan nog betaald kunnen worden.

 • Dankzij de Kredietbeschermer hoef jij je in deze gevallen geen zorgen te maken over de maandlasten van het krediet. Die kunnen dan toch worden betaald.

 • Het leven van nabestaanden gaat wel door, ook als jij komt te overlijden. Bij het afsluiten van de Kredietbeschermer, met de dekking “overlijden” kan het krediet worden ingelost in het geval van overlijden. Hierdoor zijn nabestaanden financieel geholpen en hebben zij een zorg minder in verdrietige tijden. Een geruststellende gedachte.

 • Uitstekende dekking

 • Wanneer jij volgens het UWV arbeidsongeschikt bent verklaard, volgt Credit Life deze beslissing en krijg jij een uitkering. Er worden geen aanvullende eisen gesteld! Ook de dekking bij werkloosheid is ruim. Een uitkering bij werkloosheid begint al vanaf de eerste dag van de werkloosheid. En stopt op het moment dat de WW uitkering van het UWV eindigt. De maximale uitkering periode is 12 maanden. Om een goede indruk te krijgen van de uitstekende dekking kun jij de toelichting van de voorwaarden lezen. Klik hier voor de voorwaarden van de Kredietbeschermer en de toelichting van de voorwaarden.

 • Het aanvragen van de Kredietbeschermer is erg eenvoudig en verloopt bijzonder efficiënt.

 • Tools:


  Geld lenen kost ook geld