• Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) in het kort.

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) in het kort veroorzaakt jouw bedrijf of jouw product schade of letsel bij anderen? Dan kunnen zij de schade op jou verhalen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor jouw bedrijf. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) bescherm jij jouw bedrijf tegen deze gevolgen. Deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is geschikt voor de meeste bedrijven: van het mkb tot grote organisaties.

 • Wat is verzekerd?

 • De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt jouw bedrijfsaansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken. Ook de schade die hieruit voortkomt is gedekt. Lever jij bijvoorbeeld een slecht onderdeel waardoor de machine van jouw klant vastloopt? Dan is naast de schade aan de machine ook gevolgschade door het stilstaan van de machine gedekt. Het maakt niet uit of jij zelf de schade veroorzaakt of een medewerker.

 • Andere aansprakelijkheidsrisico’s die meeverzekerd zijn of kunnen worden:

 • Aansprakelijkheid voor schade van jouw medewerkers (werkgeversaansprakelijkheid). Ook aansprakelijkheid gebaseerd op ‘goed werkgeverschap’. Dit is afgeleid uit artikel 7:611 BW: de werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Ook te denken wanneer de werknemer zich voor zijn/haar werk in het verkeer begeeft. De werkgever dient zorg te dragen voor een ‘behoorlijke verzekering’, dan wel is verplicht de werknemer in de gelegenheid te stellen zo’n verzekering zelf af te sluiten (zie ook hierna: Wegam). Een niet eenvoudige materie waar advies van groot belang is. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door jouw product (productaansprakelijkheid). Eveneens een complexe materie. Ook hier adviseren wij jou graag als jouw assurantieadviseur.

 • Aanvullende dekkingen

 • WEGAM

 • Dekt aansprakelijkheid voor schade die jouw werknemers oplopen bij het gebruik van motorvoertuigen tijdens zakelijk verkeer. De dekking is ook als losse verzekering verkrijgbaar.

 • Opzicht

 • Dekt bijvoorbeeld schade die jij toebrengt aan de machine van een klant, terwijl jij deze aan het repareren was.

 • Inloopschade

 • Dekt schade veroorzaakt voor de ingangsdatum van jouw verzekering. Deze schade (of de kans daarop) mag bij jou nog niet bekend zijn bij het afsluiten van deze verzekering.

 • Uitloopschade

 • Claims die jij nog ontvangt na beëindiging van deze verzekering.

 • Wat kost de verzekering?

 • Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering stemmen we af op jouw individuele wensen en eisen. Jij kunt de AVB in veel gevallen voordelig afsluiten als onderdeel van Het Ondernemerspakket. Als jouw wensen en de omvang van jouw bedrijf daarom vragen, adviseren wij jou een maatwerkverzekering. Wij vergelijken voor jou de premies en kunnen de kosten voor jou berekenen.