Arbeidsongeschiktheids-
  verzekering

 • De arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat je een uitkering krijgt als je arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte. Het is een periodieke uitkering – bijvoorbeeld maandelijks – die je krijgt tot je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

 • KENMERKEN

 • De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) keert een bedrag uit voor iedere dag dat je arbeidsongeschikt bent. Dat bedrag heb je vooraf met de verzekeraar afgesproken. Je hebt veel vrijheid om de verzekeringsvoorwaarden mee te bepalen, maar meestal is de afspraak dat je maximaal tachtig procent van je (gemiddelde) inkomen verzekert. Raak je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijg je ook een gedeeltelijke uitkering. Dat ligt vast in de polis. Ook bepaal je een zogeheten ‘wachttijd’. Dit is een periode waarin je geen uitkering krijgt. Die periode noemen we ook wel ‘eigenrisicoperiode’.

 • VOOR WIE EN WAAROM?

 • De arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders. Zij kunnen namelijk geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering. Startende ondernemers krijgen soms om medische redenen niet direct een AOV. Voor hen is er daarom de vangnetverzekering.

 • LET OP!

  • De premie is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

  • Je bepaalt voor een belangrijk deel zelf de hoogte van de premie. Dat doe je door kritisch naar de dekking te kijken. Bijvoorbeeld:

   • Wil je een uitkering die gelijk is aan tachtig procent van je gemiddelde inkomen?

   • Heb je voldoende financiële middelen om een bepaalde periode te overbruggen? Dan kun je de wachttijd verlengen.

   • Wil je dat de uitkering wordt geïndexeerd, of juist niet? Bijvoorbeeld omdat je maandlasten in de toekomst afnemen omdat je kinderen uit huis gaan.

   • Voor welk ‘arbeidsongeschiktheidscriterium’ kies je? Misschien raak je arbeidsongeschikt voor het werk dat je nu doet, maar ben je wel bereid ander werk aan te nemen dat je nog wel kunt doen. In dat geval betaal je een lagere premie.

   • Wil je al stoppen met werken voordat je de AOW-leeftijd hebt bereikt? Dan kun je de uitkeringsduur verminderen. De premie is dan ook lager.

 • VANGNETVERZEKERING

 • Ben je een startende ondernemer? Dan wil je uiteraard ook goed verzekerd zijn voor het geval je niet meer kunt werken. Maar je kunt niet altijd een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Dan kan de zgn. vangnetverzekering een oplossing zijn.

 • KENMERKEN

 • Een verzekeraar accepteert niet iedere startende ondernemer direct voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bijvoorbeeld om medische redenen. De vangnetverzekering is dan een goed alternatief. De kenmerken:

  • De wachttijd is één jaar. Dat betekent dat je de uitkering krijgt nadat je één jaar arbeidsongeschikt bent.

  • Het verzekerde bedrag is maximaal 70 procent van het wettelijk minimumloon. Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan ontvang je ook maar een deel van dit bedrag.

  • De verzekeraar kijkt eerst of je nog ander werk kunt doen.

  • Als je arbeidsongeschikt bent, hoef je geen premie te betalen. Ben je voor een deel arbeidsongeschikt? Dan betaal je wel een deel van de premie.

  • De verzekeraar past ieder jaar de bedragen aan de huidige situatie aan.

  • Als je arbeidsongeschikt bent en blijft, dan krijg je de uitkering tot je 60ste, 62ste, 65ste, 67ste, of 70ste. Dit is per verzekeraar verschillend.

 • LET OP

  • Je moet de verzekering binnen vijftien maanden na de start als zelfstandig ondernemer aanvragen.

  • De verzekeringen kunnen per verzekeraar verschillen. Graag adviseren wij u hierover in het adviesgesprek.

 • Hoe werkt een AOV?

 • 1 - Hoe werkt een AOV?

 • Kijken is begrijpen
  Klik op de afbeelding hiernaast voor onze uitleg in woord en beeld.

 • In deze video

  • U wilt het risico van arbeidsongeschiktheid afdekken.
  • Wat is de basis van een dergelijke verzekering?
  • Wat bepaalt het verschil in premies bij verzekeraars?
  • Uw adviseur helpt u hierbij de juiste keuze te maken.
 • Passende arbeid

 • 2 - Passende arbeid

 • Kijken is begrijpen
  Klik op de afbeelding hiernaast voor onze uitleg in woord en beeld.

 • In deze video

  • Elke verzekering gaat uit van passende arbeid.
  • Wat als u meer of juist minder wilt verzekeren?
  • Wat zijn de gevolgen voor de premie?
 • Het eigen risico

 • 3 - Het eigen risico

 • Kijken is begrijpen
  Klik op de afbeelding hiernaast voor onze uitleg in woord en beeld.

 • In deze video

  • De hoogte van uw premie wordt mede bepaald door de wachttijd.
  • Hoe langer u zelf in uw inkomen kunt voorzien, hoe lager de premie.
  • Dit is het eigen risico dat u kunt nemen.
  • Kijk hiervoor naar uw inkomen en uw vermogen.
 • De uitkeringsschaal

 • 4 - De uitkeringsschaal

 • Kijken is begrijpen
  Klik op de afbeelding hiernaast voor onze uitleg in woord en beeld.

 • In deze video

  • Wanneer moet de verzekering gaan uitkeren?
  • Uw arbeidsongeschiktheid wordt uitgedrukt in een percentage.
  • Als u kiest voor een uitkeringsdrempel, dan scheelt dit premie.
 • De tariefsoort

 • 5 - De tariefsoort

 • Kijken is begrijpen
  Klik op de afbeelding hiernaast voor onze uitleg in woord en beeld.

 • In deze video

  • Kiest u voor een standaard- of een combi-tarief?
  • Uw leeftijd, uw gezondheid en de looptijd bepalen uw keuze.
  • Standaard is goedkoper, maar dan wel de hele rit uitzitten.
 • Eventuele uitsluitingen

 • 6 - Eventuele uitsluitingen

 • Kijken is begrijpen
  Klik op de afbeelding hiernaast voor onze uitleg in woord en beeld.

 • In deze video

  • Wanneer u bepaalde zaken niet verzekert, dan scheelt dit in de premie.
  • U krijgt dan alleen een uitkering voor de overgebleven redenen.
 • Indexering van de uitkering

 • 7 - Indexering van de uitkering

 • Kijken is begrijpen
  Klik op de afbeelding hiernaast voor onze uitleg in woord en beeld.

 • In deze video

  • Geld wordt ieder jaar een beetje minder waard door inflatie.
  • Bij indexatie van de uitkering wordt deze elk jaar omhoog aangepast.
  • U heeft hierbij zelf de keuze hoe hoog de indexatie moet zijn.
 • Preventies en services

 • 8 - Preventies en services

 • Kijken is begrijpen
  Klik op de afbeelding hiernaast voor onze uitleg in woord en beeld.

 • In deze video

  • Vaak zitten in een verzekering extraatjes.
  • Deze moeten wel iets toevoegen voor u.
  • Anders is dit overbodige luxe.
 • De hoogte van de uitkering

 • 9 - De hoogte van de uitkering

 • Kijken is begrijpen
  Klik op de afbeelding hiernaast voor onze uitleg in woord en beeld.

 • In deze video

  • Hoe hoog moet de uitkering zijn?
  • Heeft u nog spaargeld waar een tijdje van kunt leven of tekorten aanvullen?
  • Hoe hoger de uitkering, hoe hoger de premie zal zijn.
 • De duur van de uitkering

 • 10 - De duur van de uitkering

 • Kijken is begrijpen
  Klik op de afbeelding hiernaast voor onze uitleg in woord en beeld.

 • In deze video

  • Hoe lang wilt u dat de verzekering uitkeert?
  • Langer is hierbij duurder.
 • Waarom is een AOV belangrijk?

 • 11 - Waarom is een AOV belangrijk?

 • Kijken is begrijpen
  Klik op de afbeelding hiernaast voor onze uitleg in woord en beeld.