• Zakelijk krediet

 • Een ondernemer zal zo nu en dan moeten investeren. Dat hoort bij ondernemen, en dat is ook helemaal niet erg. Wel is het in dat soort gevallen belangrijk dat een investering verantwoord gebeurt, zeker wanneer u de investering wilt of moet gaan doen met geleend geld. Een zakelijke lening is tegenwoordig zo aangevraagd, maar juist omdat het aanbod nogal overweldigend is zult u de juiste afwegingen moeten maken bij het afsluiten van een zakelijke lening of een zakelijk krediet.

 • Zakelijke lening aanvragen bij een bank

 • In de meeste gevallen zal een ondernemer zich tot een bank richten wanneer hij een zakelijke lening af wil sluiten. De diverse (grote) banken die in Nederland actief zijn hebben daarom speciale afdelingen waar zakelijke kredieten worden verstrekt, en waar de ondernemer wordt geïnformeerd over de mogelijkheden. Hoewel een zakelijke lening bij vrijwel elke bank op hetzelfde neerkomt hanteren de financiële instellingen toch bepaalde regels die op kleine punten van elkaar afwijken. Bij welke (Nederlandse) bank u als ondernemer dus de zakelijke lening of het zakelijke krediet af kunt sluiten dat het best bij uw wensen en mogelijkheden past zal per persoon verschillen. De verschillende banken hanteren namelijk ook verschillende rentetarieven en ook de verdere voorwaarden kunnen per aanbieder verschillen.

 • Zakelijke lening aanvragen bij andere financiële instelling

 • Hoewel een bank het meest voor de hand ligt als verstrekker van een zakelijke lening of een zakelijk krediet zijn er ook voldoende mogelijkheden om een lening af te sluiten bij een andere partij. Vaak zijn dit (online) kredietverstrekkers. De Verzekeringsxpert kan samen met u, inventariseren welke kredietverstrekker het beste bij uw doelstelling past. De meeste professioneel opererende kredietverstrekkers houden (net als tegenwoordig de banken) voldoende rekening met de risico’s die een zakelijke lening met zich mee kan brengen.

 • Zakelijk krediet

 • De termen zakelijke lening en zakelijk krediet worden vaak door elkaar gebruikt. Toch is een zakelijk courant krediet wel wat anders dan een zakelijke lening. Een lening wordt meestal gebruikt voor een vooraf bepaald doel, bijvoorbeeld de uitbreiding van een bedrijfspand of het aanschaffen van bepaalde bedrijfsmiddelen. Een zakelijk (courant) krediet wordt meestal op een andere manier gebruikt. Bij een zakelijk krediet spreekt u namelijk een kredietlimiet af en een looptijd van het krediet. Binnen die looptijd kunt u onbeperkt opnemen (uiteraard binnen de afgesproken limiet) en desgewenst ook weer terugstorten. Bij een zakelijk courant krediet neemt u het geld dus pas op wanneer u het daadwerkelijk nodig hebt. De maandlasten fluctueren dan ook wanneer u een zakelijk krediet hebt afgesloten. Op het moment dat u een hoog bedrag uit heeft staan betaalt u ook meer rente, heeft u slechts een klein bedrag uitstaan dan betaalt u vanzelfsprekend een lager bedrag aan rente. Het exacte rentebedrag heeft natuurlijk ook weer te maken met de actuele rentestand op dat moment.

 • Zakelijk krediet bij een bank

 • Net als bij de zakelijke lening is het bij het zakelijk krediet het meest voor de hand liggend om deze leenvorm af te sluiten bij een (Nederlandse) bank. Bij banken zit over het algemeen de kennis en knowhow om de juiste informatie aan de aanvrager te verstrekken. Ook zijn banken aan strenge regels gebonden zodat het risico voor zowel de bank als de ondernemer beperkt blijft. In dat opzicht heeft de bankencrisis uiteindelijk toch nog een positief gevolg gehad aangezien de Overheid de regels ter bescherming van klant én bank serieus heeft aangescherpt. Uiteraard is het zo dat de voorwaarden waaronder een zakelijk krediet wordt verstrekt per bank (op bepaalde punten) verschillen. Welke bank voor u de meest interessante voorwaarden heeft komt u te weten door samen met de Verzekeringsxpert, de verschillende aanbieders van een zakelijk krediet goed met elkaar te vergelijken.

 • Zakelijk krediet bij andere financiële instelling

 • De tijd dat banken het absolute monopolie hadden op het verstrekken van zakelijke kredieten is voorbij. Dat betekent dat er voor ondernemers meer te kiezen valt. Vooral online aanbieders van zakelijke kredieten komen in steeds grotere aantallen op de markt. De meeste van deze instellingen die zich bezig houden met het verstrekken van kredieten zijn op een verantwoorde manier bezig om een goede financiële oplossing te vinden voor hun klanten. Ook hier is een advies van de Verzekeringsxpert noodzakelijk!

 • Tools:

Leaseauto?

Een auto van de zaak is een handige manier om zorgeloos auto te kunnen rijden. Maar wat als een standaard leasecontract geen optie is, omdat je bijvoorbeeld een tijdelijk contract hebt of ook geregeld gebruik moet maken van openbaar vervoer? Business Insider zet enkele alternatieven op een rij.

Veel bedrijfsmiddelen zijn te leasen. Het voordeel: geen hoge investeringskosten en maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing. Leasen is daarmee gunstig voor je werkkapitaal en zeker niet moeilijk. Als je tenminste weet welke keuzes je moet maken.

Het meest geleasete bedrijfsmiddel in Nederland is de auto. Daarom nemen we dat in dit artikel als voorbeeld.

Welke auto wil je gaan rijden? Elektrisch of niet-elektrisch? Welke opties? Wat is de daarbij horende cataloguswaarde van de auto? Bij lease hoort altijd een termijn, of dat nou 12 of 48 maanden is. Het betekent dat je om de zoveel tijd van auto kunt wisselen.

Het voordeel van leasen is dat je geen hoge aanschafkosten hebt, maar per maand een vast bedrag betaalt. Maar heb je nog een potje met geld achter de hand zonder bestemming? “Dan kan het slim zijn om dat geld in te brengen als je een auto leaset,” aldus het onderzoek. “Hoe meer eigen geld je erin stopt, hoe lager je maandlasten zijn. Maak altijd deze afweging: kun je dit geld ook in iets anders investeren zodat het meer oplevert? Zo ja, dan is dat vaak de betere optie.”

Elke jaar een nieuwe auto, wie wil dat niet? Maar voor die luxe betaal je wel de hoofdprijs. Hoe korter de looptijd van de lease, hoe hoger je maandbedrag. Ik lease mijn auto voor vier jaar, 48 maanden dus. Dan is het maandbedrag 4 keer lager dan als ik voor 12 maanden zou leasen.

Zit je nu even krap bij kas? Kies dan voor een eenmalige verhoogde slottermijn. De laatste aflossing is dan een paar duizend euro hoger, maar je maandbedrag gaat met honderden euro’s omlaag.

Als financieel adviseur krijgen wij van klanten de meeste vragen over operational en financial lease. Wat is het verschil? En bovenal: wat is voor mij het beste? Bij operational lease blijft de leasemaatschappij eigenaar van het geleasede bedrijfsmiddel. Dit betekent dat zij ook zorgen voor onderhoud, verzekering etc. Maar daar betaal je wel extra voor. Bij financial lease word je aan het eind van de leaseperiode juridisch eigenaar van het middel, maar economisch eigenaar bij het aangaan van de verplichting. Het betekent dat je gedurende de looptijd zelf opdraait voor onderhoud en verzekering. Je weet van te voren niet hoe hoog deze kosten zullen zijn. Het kan dus mee- maar ook tegenvallen!

Gouden tip: Zeg je contract niet tussentijds op. Dit is zeer onvoordelig. De leasemaatschappij zal je een behoorlijke boete opleggen. Weet je niet zeker hoe lang je de leaseauto wilt rijden, kies dan voor een kortere looptijd.

Snel kijken wat je mogelijkheden zijn voor een zakelijke lease?

Als jij een bedrijf wilt starten, heb jij natuurlijk startkapitaal nodig. Bijvoorbeeld om een bedrijfspand te financieren of om spullen te kopen die jij nodig hebt voor jouw bedrijfsvoering. Eén van de mogelijkheden om een startkapitaal te vergaren is via een microkrediet. Een microkrediet is een zakelijke lening van maximaal 50.000 euro. De stichting Microkrediet Nederland, beter bekend als Qredits, is de enige landelijke organisatie in Nederland die microkredieten verstrekt.

Wie kan een microkrediet in Nederland aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor een microkrediet, moet jij aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Jij bent startende ondernemer of jij hebt al langer een bedrijf met minder dan 5 werknemers.

 • Jouw bedrijfsactiviteiten vinden in Nederland plaats.

 • Jij bent ouder dan 18 jaar.

 • Jij hebt een uitgewerkt ondernemingsplan.

 • Jouw onderneming moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als een eenmanszaak, vennootschap onder firma, stichting, commanditaire vennootschap of een besloten vennootschap.

Uiteraard kijkt Microkrediet Nederland ook naar Jouw financiële situatie. Jouw gegevens worden getoetst bij het Bureau Kredietregistratie (BKR).

Rente en kosten voor micro kredieten

Bij een microkrediet via Qredits komen verschillende kosten kijken. Jij betaalt onder meer rente en afsluitkosten.

Rente

De rente die jij betaalt voor een microkrediet staat vast gedurende de looptijd. Jij weet dus van tevoren precies hoeveel jij betaalt aan rente over de hele lening. Om de hoogte van dit rentepercentage te bepalen, doet Qredits navraag bij verschillende banken naar de tarieven voor starterskredieten. Op basis hiervan berekent zij een marktconform rentepercentage.

Afsluitkosten

Als jij een microkrediet afsluit bij Qredits, betaal jij hiervoor afsluitkosten. Deze vergoeding is bedoeld voor de screening van het ondernemingsplan en de administratie van de aangeboden lening. Hoeveel afsluitkosten jij betaalt is afhankelijk van de hoogte van de lening.

Microkrediet in Nederland aanvragen

De Verzekeringsxpert kan u tegen een vooraf overeengekomen tarief, begeleiden bij onder andere: het opstellen van een volledig ondernemingsplan, exploitatiebegroting, investeringsbegroting, liquiditeitsbegroting, tussentijdse cijfers lopend boekjaar en alle verdere in te dienen documenten.

Als jij langer dan een jaar arbeidsongeschikt of ziek bent geweest en jij wilt een eigen bedrijf starten, kan jij hiervoor onder bepaalde voorwaarden geld lenen bij het UWV. Dit geldt niet alleen als jij via het UWV een Ziektewet-, WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering hebt gehad. Ook als jij helemaal geen uitkering hebt gehad, kan jij bij het UWV terecht voor een lening. Hoe werkt geld lenen bij het UWV en onder welke voorwaarden kan jij een lening krijgen?

UWV starterskrediet – Twee soorten kredieten

Het UWV biedt twee soorten startersleningen aan: het starterskrediet en het voorbereidingskrediet. Het starterskrediet is bedoeld voor het vergaren van een startkapitaal waarmee jij een bedrijfspand kunt huren en bijvoorbeeld een laptop kunt kopen.

Het voorbereidingskrediet werkt een beetje anders. Deze lening is bedoeld om bijvoorbeeld bijeenkomsten, workshops en dergelijke te financieren die jij nodig hebt ter voorbereiding op het starten van het bedrijf. Hierbij stelt het UWV geen bedrag ter beschikking, maar kan jij steeds de gemaakte kosten declareren.

Let op: jij kan alleen een voorbereidingskrediet krijgen als jij ook een starterskrediet hebt gekregen.

Voorwaarden UWV starterslening

Om voor een starterskrediet en eventueel voorbereidingskrediet in aanmerking te komen moet jij voldoen aan een aantal voorwaarden. Allereerst zijn er een aantal algemene voorwaarden. Deze zijn:

 • Jij moet een Burgservicenummer (BSN) hebben.

 • Het UWV heeft vastgesteld dat jij een ziekte of handicap hebt die jou belemmert bij jouw werk. Dit wordt ook wel een structureel functionele beperking (SFB) genoemd.

Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende voorwaarden waar jij aan moet voldoen:

 • Het bedrijf dat jij gaat starten moet passen bij jouw ervaring en vaardigheden.

 • Jij moet zelfstandig kunnen werken.

 • De ziekte of handicap die jij hebt duurt naar verwachting langer dan een jaar en jij hebt het starterskrediet nodig om weer aan het werk te gaan.

 • In jouw ondernemingsplan staat wat jij als zelfstandige of met het bedrijf wilt bereiken.

 • Jij woont in Nederland en vestigt het bedrijf ook hier. Soms is het ook mogelijk een starterskrediet te krijgen als jij in de grensregio met België en Duitsland woont of daar een bedrijf start.

 • Jij moet bij de aanvraag een recente verklaring van het Bureau Krediet Registratie (BKR) meesturen. Deze verklaring kunnen wij voor u aanvragen

 • Jij moet bij de aanvraag een verklaring meesturen waaruit blijkt dat jij bent afgewezen voor een lening bij een commerciële bank.


Geld lenen kost ook geld