• WEGAM

 • t

 • WEGAM-verzekering in het kort

  Als jouw werknemers voor hun werk motorvoertuigen besturen, dan is er altijd kans op ongelukken. Heeft een medewerker schade of loopt hij letsel op tijdens een zakelijke rit? Dan bent jij als werkgever al gauw aansprakelijk. De financiële gevolgen voor jou als werkgever kunnen dan groot zijn.

 • Een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt schade door of met motorrijtuigen standaard niet. Met een WEGAM-verzekering (Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen) verzeker jij je alsnog tegen deze risico’s.

 • Wat is verzekerd?

 • De WEGAM-verzekering dekt jouw aansprakelijkheid voor schade die werknemers oplopen door bedrijfs- en verkeersongevallen met motorvoertuigen. Raakt jouw werknemer tijdens een zakelijke rit betrokken bij een ongeluk? Dan dekt de WEGAM-verzekering de schade die op jou als werkgever wordt verhaald (de werkgeversaansprakelijkheid).

 • Verzekerde schade bij de WEGAM-verzekering:

 • Letsel dat werknemers oplopen bij het besturen van een motorvoertuig; cascoschade aan het eigen voertuig van de werknemer, als hij geen cascoverzekering heeft. Heeft de werknemer die wel? Dan vergoedt de verzekeraar het eventuele eigen risico en no-claim verlies tot maximaal twee jaar. Onder werknemers verstaan wij uiteraard ook uitzend-/inleenkrachten en stagiaires.

 • Aanvullende dekkingen

 • U kunt de standaard WEGAM dekking uitbreiden met een extra dekking. Deze dekt jouw aansprakelijk als jouw medewerkers schade oplopen, terwijl zij lopen, fietsen of met het openbaar vervoer reizen voor hun werk.

 • Wat kost de verzekering?

 • Wij kunnen voor jou de precieze kosten voor een WEGAM-verzekering berekenen. Wanneer jij de verzekering afsluit voor een groot aantal werknemers kom jij in aanmerking voor een korting (vanaf 100 arbeidsplaatsen).

 • Graag adviseren wij jou verder over dit product, in het bijzonder de dekking en ook de verdere voorwaarden.